Počítačové siete Tlač

 

Zaoberáme sa realizáciou počítačových sietí - od návrhu vhodnej štruktúry a konzultácie u zákazníka, cez dodávku komponentov až po definitívne naťahanie káblov, zapojenie aktívnych prvkov, zásuviek a premeranie jednotlivých spojení sieťovým testerom.
Máme skúsenosti s počítačovými sieťami rozsahu od 3 počítačov až po zosieťovanie a návrh štruktúry pre cca 90 osobných počítačov kooperujúcich s 5-timi servermi.

Disponujeme kompletným technickým vybavením na realizáciu počítačových sieti vrátane krimpovacích nástrojov, elektronických LAN testerov, meracích prístrojov a vlastným kompletne vybaveným montážnym vozidlom.
Zároveň sme schopní na základe skúseností odporučiť a dodať všetky potrebné prvky, od káblov, líšt, všetkých pasívnych prvkov, cez aktívne prvky až po certifikované rozvodné skrine. Spolupracujeme so zmluvne viazanými certifikovanými dodávateľmi aktívnych a pasívnych sieťových prvkov.

Viac informácií Vám radi poskytneme telefonicky, osobne, prípadne emailom.