Tvorba webstránok Tlač
Napísal užívateľ Administrator   
Nedeľa, 01 Marec 2009 13:04

 

Zaoberáme sa komplexnou činnosťou v rámci web stránok. Či už potrebujete jednoduchú statickú prezentáciu, dynamické riešenie alebo portálový / diskusný systém, to všetko dokážeme zabezpečiť. Cena za prácu na webstránke sa začína pri statickej prezentácií už od 33 Eur. Všetko ostatné závisí už na Vaších požiadavkách a preto v prípade dynamických systémov nieje možné jednoduché určenie ceny - túto vieme určiť až po jednoduchej konzultácií s Vami - nakoľko priamo závisí od množstva práce a požiadaviek klienta.


Čo pre Vás dokážeme zabezpečiť:
Od návrhu a výberu vhodnej domény, cez registráciu domény, navrhnutie a skonzultovanie vhodnej štruktúry až po samotné vytvorenie web stránok. Klient dostáva kompletné riešenie vrátane uloženia webu na serveri a záložnú verziu na dátovom nosiči. V prípade potreby rátame aj s nakonfigurovaním emailov a nastavením doručovania priamo u klienta. Naše služby sú teda komplexné od začiatku až po koniec.


Spôsob našej činnosti:
Prvý kontakt.

Prakticky je vždy na začiatku prvý kontakt. Tento prvý kontakt môže byť buď osobný alebo telefonický respektíve emailový. Prvý kontakt je vlastne určitým definovaním požiadaviek, približným určením ceny riešenia, rozsahu a termínu dodávky. V prípade osobného stretnutia je už priamo prvou konzultáciou.

Prvá konzultácia.

Jedná sa o stretnutie so zákazníkom, kde si preberieme špecifiká riešenia, ukážeme príklady možného riešenia a urobíme predbežný návrh koncepcie webu. Zároveň už by mala byť jasná približná cena riešenia a termín dodávky.

Druhá konzultácia.

Stretnutie so zákazníkom, kde mu je predostreté navrhované grafické a technické riešenie. Je pomerne jasná presná cena za budúcu webstránku. Principiálne zákazník vidí funkcie stránky, vizuálne dokáže zhodnotiť budúci výsledok a rozhodnúť sa pre ďalšie kroky.

Až doteraz sú všetky naše služby pre zákazníka ZDARMA a v prípade že naše riešenie nevyhovuje jeho požiadavkám, môže svoje rozhodnutie zmeniť. 

Konzultácie v priebehu programovania.

Stretnutia so zákazníkom podľa potreby, urovnanie nejasností, preberanie podkladov a podobne - počet podľa potreby.

Odovzdanie riešenia.

Samotné odovzdanie riešenia zákazníkovi. Jedná sa o nahodenie na server, sprístupnenie verejnosti a doloženie dátoveho nosiča s kompletnou zálohou stránky.  

 

CMS systémy:
V prípade dodávky CMS systému dostáva zákazník aj návod v Slovenskom jazyku na základnú konfiguráciu a zmeny webstránky, tým má zaručené že prípadné aktualizácie budú urobené priamo ním - získava tým dva benefity, jednak je zmena urobená hneď a druhý vo forme vlastného prevedenia zmien - bez nutnosti špeciálnych programátorských znalostí a nutnosti ďalšieho platenia externej firme za prípadné aktualizácie a zmeny vlastného webu.

Viac informácií Vám radi poskytneme na osobnom stretnutí!

Aktualizované Streda, 08 Júl 2009 14:35